Forsyningsvirksomhed

​I de fleste af vores projekter indgår arbejder med forskellige lednings- og brøndarbejder samt løsninger til bortledning af regnvand.

Vi udfører f.eks. pumpestationer, ekspeditionsbrønde, skelbrønde, hoved- og stikledninger for spildevand samt trykledninger. Vi udfører desuden styret underboring, hvor typisk vi anvender underentreprenører, og vi udfører tv inspektion.

​Vi udfører også andre typer af ledningsarbejder herunder fjernvarme, vandforsyning, gasledninger samt el og data kabler. 

Vi anvender underentreprenører ved svejsning af ledninger, alternativt udfører forsyningsvirksomheder selv dette arbejde. Vi udfører naturligvis indmåling af ledninger, borerapporter, svejserapporter samt tætheds- og trykafprøvning som en del af dokumentation af kvaliteten.

​Vi arbejder desuden med bortledning af regnvand herunder separering af regn- og spildevand, drænledninger, drænlag ved bundopbygning, faskiner, regnvandsbassiner

samt regnvands- og vejbrønde. 

Det kan også være belægning med drænfunktion f.eks. græsarmeringssten på parkeringspladser og nøddesten som drænlag ved

bundopbygning. Eller anvendelse af drænstabil for bortledning af regnvand til bassin eller til grøft.

J.J Nyholm Anlægsstruktør A/S

J.J. Nyholm A/S består af kloakmestre, brolæggere, anlægsstruktører, rørlæggere, anlægsgartnere, maskinførere, arbejdsmænd og arbejdsmiljøkoordinator

Kontakt os

Fåborggade 1, 2100 København Ø

CVR: 40155953