​Veje, cykelstier og fortove

Renovering og udvidelse af 6.700 m2 parkeringsplads for Bauhaus i Glostrup. 2020. HE. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

​Omfatter renovering af eksisterende parkeringsplads samt udvidelse med 1.000 m2 parkeringsareal. Der skal udføres ny bundopbygning, asfaltbelægning, regnvandshåndtering,

markering af nye p-båse, beplantning med bl.a. 34 nye træer samt belysning, skiltning og 2 nye overkørsler.

Fortove, cykelsti, vej og parkeringsplads til Gladsaxe Kommune. 2019. HE. Rådgiver: Niras A/S.

Udførsel af enkeltrettet 450 m cykelsti og fortov i begge sider af vejen. Desuden etablering af kloakering og brønde, parkeringsplads og beplantning.

Ny adgangsvej og udenomsarealer til Allerød Sundhedshus, 2019. HE. Rådgiver: Niras A/S.

​Udførsel af adgangsvej til nyt sundhedshus i Allerød. Vejadgang etableres fra ny rundkørsel.

Der skal udføres nye midterheller, sideudvidelse af eksisterende kørebane, ny cykelsti og fortov. Der skal ligeledes etableres vejbrønde, kørebaneafmærkning, vejskilte og belysning.

Etablering af udenomsarealer for boligselskab i Ringsted Kommune. 2019. HE. Rådgiver: Hovmand Huse A/S.

Etablering af brandvej i colocsten, gangstier i 30*30 fliser, parkeringspladser i græsarmeringssten, støttemur i danbloksten, grønne områder, belysning og gårdmiljø.

Der udføres LAR løsning med dræn og rørføring til regnvandsledning for bortledning af regnvand fra gårdmiljø.

Fortovsrenovering, DEAS Ejendomme, Københavns Kommune, 2019. Hovedentreprise.

Renovering af fortove og parkeringspladser med bundopbygning, fliser, asfalt og kansten på

Bogholder Alle og Hyltebjerg Alle.

Cykelsti og fortov, Islands Brygge, Københavns Kommune, 2019. Underentreprise.

Etablering af 600 m fortov, cykelsti og kantsten herunder sætning af chaussesten samt asfaltarbejder.

Parkeringsplads og vej, Den Kongelige Klædefabrik, Hørsholm Kommune, 2018. Hovedentreprise.

Etablering af ny 1.500 m2 parkeringsplads og vej med jordarbejder, bundopbygning samt belægning. Belægning blev udført i bl.a. coloc sten og asfalt.

Anlægs- og rørarbejder, Farum Svømmehal, 2018. Hovedentreprise.

Jordarbejder, renovering af kloak og fjernvarmerør samt belægning.

Natursti, Haraldsted Sø, Ringsted Kommune, 2017. Hovedentreprise.

Udførelse af 2,3 km natursti med jordarbejder, bundopbygning, kystsikring til Haraldsted Sø, bænke, shelterhytter og 25 m kanobro.

Cykelsti i åbent land, Fuglebjerg, Næstved Kommune, 2017. Hovedentreprise. Rådgiver: Oluf Jørgensen A/S.

Udførelse af dobbeltrettet cykelsti på en strækning på 3,2 km med jordarbejder, kloak, bundopbygning samt asfaltarbejder og afstribning af cykelsti.

Cykelsti i åbent land, Næstved Landevej, Skælskør, 2016. Underentreprise.

Udførelse af dobbeltrettet cykelsti på en strækning på 900 m herunder jordarbejder, kloak, bundopbygning samt asfaltarbejder og afstribning af cykelsti.

Renovering af stier i botanisk have, Københavns Kommune, 2015. Underentreprise.

Renovering af stier, lægning af bro- og chaussesten og såning af græs.

J.J Nyholm Anlægsstruktør A/S

J.J. Nyholm A/S består af kloakmestre, brolæggere, anlægsstruktører, rørlæggere, anlægsgartnere, maskinførere, arbejdsmænd og arbejdsmiljøkoordinator

Kontakt os

Fåborggade 1, 2100 København Ø

CVR: 40155953