Forsyningsvirksomhed​

Separatkloakering af Bjernede By for Sorø Forsyning. 2020. Hovedentreprise. Rådgiver; MOE A/S.

Sorø Spildevand A/S har iværksat en separatkloakering af Bjernede og en spildevandskloakering af en del af Brandsmarkvej.
​​I forbindelse med separatkloakeringen skal etableres to regnvandsbassiner udført som græsklædte jordbassiner. Afløbet sker til de eksisterende ledninger.

Arbejdets hovedmængder udgør:

 • Levering og lægning af ca. 4.500 m gravitationsledning, ø 110 - ø 600 mm
 • Levering og sætning af ca. 80 stk. ø 600 - 1.250 mm hovedledningsbrønde
 • Levering og sætning af ca. 124 stk. ø 425 mm skelbrønde
 • Levering og sætning af ca. 10 stk. ø 315 mm rendestensbrønde
 • Levering og lægning af ca. 880 ø 50 - ø 63 mm trykledning Sætning af 6 stk. ø 800 mm husstandspumpestationer
 • Sætning af 6 stk. el-skabe
 • Levering og lægning af kabelrør fra el-skab til pumpestation
 • Opgravning til og lægning elforsyningskabel fra el-skab til tilslutningssted
 • Etablering af 2 stk. regnvandsbassiner, udført som græsklædte jordbassiner
 • Levering og sætning ind- og udløbsbygværker i regnvandsbassinerne​

Kloakering for Sorø Forsyning. 2019. HE. Rådgiver: Dines Jørgensen & Co A/S

Etablering af husstandspumpebrønd ø800 (bundplade 1200x1200 mm) samt sætning af styreskab og levering og lægning af trækrør mellem styreskab og brønd, inkl. gennemføringer, rør mv. Tilslutning af pumpebrøndstrykafgang til trykledning.

Desuden etablering af trykledning ø63-PE100-SDR17-PN10 inkl. sammensvejsning af rørstykker, overgangsstykker, bøjninger, 45° grenrør samt tilslutninger til eksist. hovedtrykledning ø90PE.

Der etableres forsyningskabel og dækbånd mellem styreskab og ejendommens el-tavle.

Kloakering for Sorø Forsyning. 2019. HE. Rådgiver: Dines Jørgensen & Co A/S.

Kloakering af husstande med skelbrønde og etablering af hovedledning med styret underboring samt stikledninger. Desuden etablering af pumpestation med tilslutning til trykledning.

Etablering af pumpestationer og spildevandsledning, Rågeleje, Gribskov Forsyning, 2018. UE.

Etablering af pumpestationer og etablering af spildevandsledninger samt stikledninger.

Ledningsarbejder, hovedelementer:

 • Etablering af 34 husstands pumpestationer
 • Etablering af 4 styk ø2.000 pumpestationer, d=6 m
 • Etablering af 1.700 m trykledning til spildevand

Omlægning fra gasledning til fjernvarmeledning, Vordingborg Forsyning, 2018. UE.

Nedlæggelse af gasledninger og etablering af fjernvarmeledninger i Kastrup by ved Vordingborg.

Ledningsarbejder, hovedelementer:

 • Etablering af 800 m fjernvarme hovedledninger og stikledninger

Etablering af hovedledning, Kirke Hyllinge, FORS, Lejre Kommune, 2017. HE.

Udskiftning af 80 m bt hovedledning til pp ledning, d=2,5 m, samt etablering af stikledninger og genopbygning af vej.

Renovering af hovedledninger, separering, Slagelse, SK Forsyning, 2017. UE.

Renovering og etablering af hovedledninger til spildevand, regnvand og fjernvarme samt stikledninger og brønde. Genopbygning af vej.

Ledningsarbejder, hovedelementer:

 • Separering af spildevand og regnvand
 • Fjernelse gammel spildevandsledning og etablering af ny 300 m spildevandsledning
 • Etablering af 300 m ø150 regnvandsvandledning
 • Etablering af 300 m fjernvarmeledning
 • Etablering af ø1.500 bt brønd, d=3,5 m, og ø2000 bt brønd, d=5,5 m.
 • Etablering af stikledninger og skelbrønde til spilde- og regnvand samt stikledninger til fjernvarme
 • Ledninger etableret på blød bund. Under ledninger blev der gravet yderligere 1½ m dybere og der blev lagt sten omgivet af fibertexdug for stabilisering af ledninger. Under brønde blev der piloteret spunspæle 3 m ned og på disse blev der støbt betonplade, som brønde blev sat på

J.J Nyholm Anlægsstruktør A/S

J.J. Nyholm A/S består af kloakmestre, brolæggere, anlægsstruktører, rørlæggere, anlægsgartnere, maskinførere, arbejdsmænd og arbejdsmiljøkoordinator

Kontakt os

Fåborggade 1, 2100 København Ø

CVR: 40155953