​Byggemodning, jord og kloak

Byggemodning, Udviklingsselskabet Sjælland, Jystrup, Ringsted Kommune, 2018. 116 parcelhuse samt rækkehuse. Hovedentreprise. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

​Udførelse af byggemodning med jordarbejder, etablering af kloak og vandrør, 1,2 km fortov, kantsten og 1,5 km vej samt grønne områder og beplantning bl.a. udlægning af 13.000 m2 rullegræs.

Byggemodning, Jystrup, Ringsted Kommune, 2018. 5 storparcelgrunde. Hovedentreprise. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

​Udførelse af byggemodning på 5 storparcelgrunde på 3.000 m2. Flytning af 25.000 m3 jord, kloak og vandrør, bundopbygning og udførelse af trækrør til el og fiberkabler.

Byggemodning, Hansson Ejendomme, Tørring, 2018. Hovedentreprise. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

Byggemodning med bl.a. flytning af 56.000 m3 jord og 22.000 m3 sand fyld på 5 dage samt etablering af 600 m vej, fortov og belysning. Desuden etablering af ledninger til fjernvarme, gas, vand og spildevand. Ledningsarbejder, hovedelementer: 150 m fjernvarmerør, 600 m gasledning, 800 m vandledning, 1.200 m pp spildevandsledning og ø600 bt spildevandsledning, dybde 1,5-4 m, 11 styk ø1.200 bt ekspeditionsbrønde. Anvendelse af 10 sugespidsanlæg og gravekasser.

Byggemodning, Benløse Byvej, Ringsted Kommune, 2015. Hovedentreprise.

Byggemodning af 5 storparceller inkl. jordarbejder, kloak, bund- og vejopbygning.

J.J Nyholm Anlægsstruktør A/S

J.J. Nyholm A/S består af kloakmestre, brolæggere, anlægsstruktører, rørlæggere, anlægsgartnere, maskinførere, arbejdsmænd og arbejdsmiljøkoordinator

Kontakt os

Fåborggade 1, 2100 København Ø

CVR: 40155953