​Byggemodning, jord og kloak

Omlægning fra gasledning til fjernvarmeledning, Vordingborg Forsyning, 2018. UE.

Nedlæggelse af gasledninger og etablering af 800 m fjernvarmeledninger i Kastrup by ved Vordingborg.

Kloakering for Sorø Forsyning. 2019. HE. Rådgiver: Dines Jørgensen & Co A/S
Etablering af husstandspumpebrønd ø800 (bundplade 1200x1200 mm) samt sætning af styreskab og levering og lægning af trækrør mellem styreskab og brønd, inkl. gennemføringer, rør mv. Tilslutning af pumpebrøndstrykafgang til trykledning. Desuden etablering af trykledning ø63-PE100-SDR17-PN10 inkl. sammensvejsning af rørstykker, overgangsstykker, bøjninger, 45° grenrør samt tilslutninger til eksist. hovedtrykledning ø90PE. Der etableres forsyningskabel og dækbånd mellem styreskab og ejendommens el-tavle.

Kloakering og pumpestation til Sorø Forsyning. 2019. Hovedentreprise. Rådgiver: Dines Jørgensen & Co A/S.

​Hovedentreprise med udførsel af kloakering af 4 ejendomme, etablering af hovedledning ved styret underboring, ekspeditionsbrønde og skelbrønde samt etablering af pumpestation.

Byggemodning, Udviklingsselskabet Sjælland, Jystrup,

Ringsted Kommune, 2018. 116 parcelhuse samt rækkehuse. Hovedentreprise. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

​Udførelse af byggemodning med jordarbejder, etablering af kloak og vandrør, 1,2 km fortov, kansten og 1,5 km vej samt grønne områder og beplantning bl.a. udlægning af 13.000 m2 rullegræs.

Byggemodning, Jystrup, Ringsted Kommune, 2018. 5 storparcelgrunde. Hovedentreprise. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

​Udførelse af byggemodningt på 5 storparcelgrunde på 3.000 m2. Flytning af 25.000 m3 jord, kloak og vandrør, bundopbygning og udførelse af trækrør til el og fiberkabler.

Byggemodning, Hansson Ejendomme, Tørring, 2018. Hovedentreprise. Rådgiver: Ingeniørgruppen A/S.

Byggemodning med bl.a. flytning af 56.000 m3 jord og 22.000 m3 sand fyld på 5 dage samt etablering af 600 m vej, fortov og belysning. Desuden etablering af ledninger til fjernvarme, gas, vand og spildevand.


​Anlægs- og røraarbejder, Farum Svømmehal, 2018. Hovedentreprise.

Jordarbejder, renovering af kloak og fjernvarmerør samt belægning.

Etablering af 3 km travbane, Troelstruplund, Kongevejen, 2018. Underentreprise.

Jordarbejder, opbygning af bund og etablering af dræn.

Etablering af hovedledning, Kirke Hyllinge, FORS, Lejre Kommune, 2017. Hovedentreprise.

Etablering af hovedledning i 3,5 m dybde samt stikledninger og genopbygning af vej.

Renovering af hovedledninger, separering, Slagelse, SK Forsyning, 2017. UE.
Renovering og etablering af hovedledninger til 300 m spildevand, 300 m regnvand og 300 m fjernvarme samt stikledninger og brønde. Genopbygning af vej.

Etablering af pumpestationer og kloakledninger, Rågeleje, Gribskov Forsyning, 2018. Underentreprise.

Etablering af 200 pumpestationer herunder 4 ø2000 pumpestationer i 6 m dybde og etablering af kloakledninger. UE ½ år.

Byggemodning, Benløse Byvej, Ringsted Kommune, 2015. Hovedentreprise.

Byggemodning af 5 storparceller inkl. jordarbejder, kloak, bund- og vejopbygning.

J.J Nyholm Anlægsstruktør A/S

J.J. Nyholm A/S består af brolæggere, anlægsstruktører, anlægsgartnere, maskinførere, arbejdsmænd og arbejdsmiljøkoordinator.

Vi samarbejder med autoriseret kloakmester Murerfirmaet Erik Møller ApS

Kontakt os

Fåborggade 1, 2100 København Ø

CVR: 40155953